+331 999 0071 XNUMX

STEMPLES Plus

Strateginen analyysi STEMPLESin avulla

STEMPLES Plus -analyysi sisältää sosiaaliset, tekniset, taloudelliset, sotilaalliset, poliittiset, oikeudelliset/lainsäädännölliset, koulutuksen ja turvallisuuden. Plus edustaa mahdollisia muutoksen indikaattoreita, mukaan lukien kohdemaan väestötiedot, uskonto ja mahdollisesti psykologiset näkökohdat.

Treadstone 71 käyttää STEMPLES Plus -kehystä yhdessä Hofsteden muutosperiaatteiden ja -indikaattorien kanssa analyyttisena työkaluna, jota käytetään tunnistamaan tärkeimmät muutosajurit kohdemaiden strategisessa ympäristössä.

Mittaamme ja analysoimme toistettavia muutosindikaattoreita, jotka voivat johtaa haitalliseen kybertoimintaan asiakkaitamme kohtaan.

Kohdista vastustaviin kansallisvaltioihin, koska ne liittyvät suoraan ja epäsuorasti niiden mahdollisuuksiin rakentaa, tukea ja toteuttaa kybersodankäyntitoimia ja -operaatioita. STEMPLES Plus opetetaan koulutuskursseillamme ja sitä käytetään arvioinneissa, analyyseissa, raportoinnissa ja tiedusteluohjelmissamme.

Ota yhteyttä Treadstone 71:een jo tänään. Lue lisää Targeted Adversary Analysis-, Cognitive Warfare Training- ja Intelligence Tradecraft -tarjouksistamme.

koska 2002  Ota meihin yhteyttä jo tänään